Vakum teknoloji sistemleri ile vakum ürünleri satışı

Roots vakum pompası

  • Roots vakum pompası

Roots pompalar veya booster pompalar döner mekanik pompalardır. Çapraz kesitli 8 şekline benzer iki çelik rotor ters yönlere döner. Yanal yüzeylerden birbirlerine temas etmezler ancak aralarında 0,01mm. Gibi bir boşluk vardır. Roots pompalar direkt atmosferik basınçta çalışmazlar bir ön pompa’ya ihtiyaç duyarlar. Maksimum diferansiyel basınçları sadece 60mbar kadardır. Ancak büyük avantajları 100 mbar -1 mbar aralığında sağladıkları büyük pompalama kapasiteleridir. Rulmanlarının yağlanması için harici yağa gereksinim duymazlar, orta seviyede ısı üretirler ve nispeten daha sessizdirler.

Düşük basınçlarda döner paletli pompaların pompalama kapasiteleri düşerken (çünkü hava giderek daha seyrek hale geleceğinden pompanın bir seferde koparabileceği molekül miktarı sürekli düşer) Roots pompalar maksimum verimde çalışırlar. Roots pompalar seyrek hale gelmiş havayı döner paletli pompanın ağzına iterek daha düşük pompalama süreleri sağlarlar. 400 m3/h kapasiteli bir döner paletli vakum pompası ile 1000 m3/h kapasiteli Roots pompa için yapılan yatırım tek başına 1000 m3/h kapasiteli bir döner paletli pompa için yapılandan biraz daha yüksektir ancak nihai vakumlama süresi daha kısa olacağından söz gelimi bir ambalaj makinesi daha hızlı çalışacaktır. Roots pompa makinenin yanına konulduğunda uzun borulamalar nedeniyle oluşan kayıplar asgariye indirilmiş olur. Döner paletli pompa ile booster arasındaki oran 1:2 – 1:3 olmalıdır. Genel kombinasyonlar 250/500, 400/1000, 630/2000 şeklindedir. Eğer çok büyük hacimlerin kısa bir zaman aralığında vakumlanması gerekiyorsa bazen daha düşük oranlar seçilir (1000/1500 gibi) bu sayede üst aralıktaki (1013 – 150 mbar) pompalama süresi kısaltılmış olur. Pompa kombinasyonları akıllı kontrol mekanizmaları ve frekans dönüştürücüler ile özel ihtiyaçlara adapte olabilirler. Böylece pompalama süresi kısaltılabilir hatta daha küçük pompalar kullanılabilir.

ZJ, Seri By Pass yoktur.
ZJP, Seri By Pass vardır.

Applications & Features;

1.Low noise.
2.ZJP Overflow valve for preventing thermal overloading.
3.High pumping speed in the wide pressure rang.
4.Gas protection device for evacuating high-boiling working media.
5.Checking is convenient.
6.Insensitive to the dust and water vapour contained.
7.Low drive power.
8.They find wide application in the fields of metallurgy, chemical,textile and electronics industries.

Ürün Etiketleri

Etiketlere tıklayarak aynı etikete sahip diğer ürünlere ulaşabilirsiniz.

vakum bağlantı ekipmanları